Valné zhromaždenie 7.4.2019

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

7.04.2019 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2018
6. Správa o hospodárení za rok 2018
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2019
9. Návrh uznesenia
10. Schválenie uznesenia
11. Diskusia
12. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

 

UPOZORNENIE:
Prosíme členov Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktorí ešte nedoručili podpísanú “ Zmluvu o nájme lesných pozemkov “ aby tak urobili najneskôr v deň konania Valného zhromaždenia – 7.4.2019.

Zima 2018-2019

Zimné mesiace v lese …

Sklad Rovienky, Bane-Mláky – september 2018

  • Sklad Rovienky – stav pred zimou   
  • Bane-Mláky – obhliadka mladého zmešaného porastu

Lokalita Pod Kopcom – jún 2018

Pokračujúca lykožrútová kalamita v lokalite “ Pod Kopcom “ …

Lokalita Mních – máj 2018

Lykožrútová kalamita v lokalite Mních …

Valné zhromaždenie 8.4.2018

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

8.04.2018 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2017
6. Správa o hospodárení za rok 2017
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2018
9. Žiadosť o nájom lokality Gagov Breh
10. Návrh uznesenia
11. Schválenie uznesenia
12. Diskusia
13. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

Zima 2017 – 2018

V zimných mesiacoch stále pokračuje spracovanie lykožrútovej kalamity skoro vo všetkých lokalitách.
Kalamitu spracúvajú všetky naše partie.

Malá vodná elektráreň – aktuálny stav

Slovenský Vodohospodársky Podnik štátny podnik  Banská Štiavnica má stále aktuálne pozastavenú vyjadrovaciu činnosť vo veci MVE s energetickým využitím. Do tejto kategórie patrí aj náš projekt elektrárne.
V priloženom dokumente je posledné aktuálne vyjadrenie SVP š.p. Banská Štiavnica.

MVE-stanovisko SVP

Valné zhromaždenie 9.4.2017

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

9.04.2017 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2016
6. Správa o hospodárení za rok 2016
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2017
9. Návrh uznesenia
10. Schválenie uznesenia
11. Diskusia
12. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

 

Spracovanie dreva harvestorom

Staršie «