Malá vodná elektráreň – aktuálny stav

Slovenský Vodohospodársky Podnik štátny podnik  Banská Štiavnica má stále aktuálne pozastavenú vyjadrovaciu činnosť vo veci MVE s energetickým využitím. Do tejto kategórie patrí aj náš projekt elektrárne.
V priloženom dokumente je posledné aktuálne vyjadrenie SVP š.p. Banská Štiavnica.

MVE-stanovisko SVP

Valné zhromaždenie 9.4.2017

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok
Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce
Oravský Biely Potok a Združenia súkromných vlastníkov lesov, ktoré sa uskutoční :

9.04.2017 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v sále Kultúrneho domu obce
Oravský
Biely Potok

1. Prezentácia učastníkov od 13,30 hod
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa o činnosti za rok 2016
6. Správa o hospodárení za rok 2016
7. Správa dozornej rady
8. Plán úloh na rok 2017
9. Návrh uznesenia
10. Schválenie uznesenia
11. Diskusia
12. Záver

Ing.Roman Ťapák, predseda

 

Spracovanie dreva harvestorom

19.6.2016

Stav lesa pred spracovaním kalamity.

Lesný porast po zime

Niektoré aktuálne zábery z nášho urbárskeho lesa  …

Drevosklad Rovienky

Drevosklad Rovienky . . .

Požiar v Hájiku

Požiar 18.5.2015 v lokalite Hájik úplne zničil už zabezpečený porast, čím spoločenstvu vznikla veľká škoda.

 

 

MVE- malá vodná elektráreň

Rekonštrukcia existujúceho starého vodného diela  v urbárskom spoločenstve . . .

Axiálna turbína TOP-350  – technický list

 

 

Archívne fotografie

Niektoré archívne fotografie . . .

Rekonštrukcia mosta pri ihrisku

Posledná veľká voda v máji tohoto roku veľmi poškodila most ponad Studenú pri futbalovom ihrisku. Zamestnanci urbáru most úplne zrekonštruovali, čo je možné vidieť v priložených fotografiách.

Staršie «