Archív kategórii: Všeobecné

Malá vodná elektráreň – aktuálny stav

Slovenský Vodohospodársky Podnik štátny podnik  Banská Štiavnica má stále aktuálne pozastavenú vyjadrovaciu činnosť vo veci MVE s energetickým využitím. Do tejto kategórie patrí aj náš projekt elektrárne. V priloženom dokumente je posledné aktuálne vyjadrenie SVP š.p. Banská Štiavnica. MVE-stanovisko SVP

Spracovanie dreva harvestorom

[Show as slideshow]

19.6.2016

Stav lesa pred spracovaním kalamity. [Show as slideshow]

Lesný porast po zime

Niektoré aktuálne zábery z nášho urbárskeho lesa  …

Drevosklad Rovienky

Drevosklad Rovienky . . .

Požiar v Hájiku

Požiar 18.5.2015 v lokalite Hájik úplne zničil už zabezpečený porast, čím spoločenstvu vznikla veľká škoda.    

MVE- malá vodná elektráreň

Rekonštrukcia existujúceho starého vodného diela  v urbárskom spoločenstve . . . 12► Axiálna turbína TOP-350  – technický list    

Archívne fotografie

Niektoré archívne fotografie . . .