Monthly Archive: september 2018

Sklad Rovienky, Bane-Mláky – september 2018

Sklad Rovienky – stav pred zimou    Bane-Mláky – obhliadka mladého zmešaného porastu