«

»

Malá vodná elektráreň – aktuálny stav

Slovenský Vodohospodársky Podnik štátny podnik  Banská Štiavnica má stále aktuálne pozastavenú vyjadrovaciu činnosť vo veci MVE s energetickým využitím. Do tejto kategórie patrí aj náš projekt elektrárne.
V priloženom dokumente je posledné aktuálne vyjadrenie SVP š.p. Banská Štiavnica.

MVE-stanovisko SVP