«

»

Sklad Rovienky, Bane-Mláky – september 2018

  • Sklad Rovienky – stav pred zimou   
  • Bane-Mláky – obhliadka mladého zmešaného porastu