«

»

Rekonštrukcia mosta pri ihrisku

Posledná veľká voda v máji tohoto roku veľmi poškodila most ponad Studenú pri futbalovom ihrisku. Zamestnanci urbáru most úplne zrekonštruovali, čo je možné vidieť v priložených fotografiách.