Oznamy

Administratívny poplatok

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok stanovuje nasledovný administratívny poplatok:
0,35 € za jednu stranu A4 kopírovaného dokumentu