Výbor

Predseda :  Ing. Roman Ťapák

Podpredseda: Miroslav Hurťák

Pokladník: Ing. Ľudovít Kováč

Tajomník: Ján Hoza

Členovia:
Ing. Dušan Števek
JUDr. Anton Tabačák Phd
Mgr. Daniel Klimek

Predseda dozornej rady:  Ing. Eduard Adamčák
Členovia dozornej rady:
Ing. Jozef Palko
Anton Tekeľ

Odborný lesný hospodár: Ján Hoza

Ekonóm: Eva Pavčová