Kontakt

Pozemkové Spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok

027 42 Oravský Biely Potok

telefón: 0903 531 313,   0903 843 481

 

IČO:  14224615

DIČ:  SK 2020424373