«

»

MVE- malá vodná elektráreň

Rekonštrukcia existujúceho starého vodného diela  v urbárskom spoločenstve . . .

Axiálna turbína TOP-350  – technický list